Microplate Reader and Washer

Mikroplākšņu lasītājs un mazgātājs